Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2019
Kære ACK medlemmer

Allerød Cykle Klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag 20. februar kl. 19:00 på Kirkehavegaard.
Du kan naturligvis dukke op selv om du ikke fik tilmeldt. Tilmeldingen er udelukkende til brug for indkøb.

Program:

19:00 Snacks, drikkevarer
19:15 Generalforsamling

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen ifølge klubvedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.
 5. Fremlæggelse af forslag til budget for det kommende regnskabsår. Der stemmes ikke om enkeltpunkter i budgetforslag, men om budget som helhed.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.
  Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægternes § 9 pkt. 10 og § 11 pkt.6.

  Bestyrelsen fremsætter nedenstående forslag (§ 9 pkt. 10) ud fra et ønske om at flere træningshold bliver repræsenteret i bestyrelsens arbejde. Bliver forslaget vedtaget peger bestyrelsen på Søren Bonde, der i givet fald først kan vælges på en ekstraordinær generalforsamling. (§ 11 pkt.6)
  Ovenstående kan måske virke en kende omstændigt. Det er præcis derfor at bestyrelsen fremsætter forlaget om ændring af § 11 pkt. 6. Det er gået op for os, at i en forening som ACK er det unødvendigt, at vedtægtsændringer skal vedtages en gang til på en ekstraordinær generalforsamling. Vi har al den beskyttelse vi skal have, da forslag til generalforsamlingen skal udsendes senest en uge før (§ 8 pkt.5).

  Gældende formuleringForslag til formulering
  § 9 Pkt. 10
  Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  § 11 pkt. 6
  Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Forslaget skal desuden vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
  Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 8. Valg af formand + 1 bestyrelsesmedlem i ulige år. På valg er Steen Clausen som formand og Peter Gordon. Begge er villige til genvalg.
 9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Rasmus Bohr er på valg og villig til genvalg.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår hhv. Ib Eliasen og Jan Kronil.
 11. Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag 6. februar. Forslag sendes til Philip Berger på mail philip@berger.dk. Modtages ingen forslag bliver ovenstående dagsorden den endelige og den vil ikke blive genudsendt.


Regnskab for 2018
Erklæring fra revisor
Budget for 2019

Meld dig til generalforsamlingen her

Vel mødt den 20. februar til en hyggelig aften på Kirkehavegaard.

På bestyrelsens vegne

Steen Clausen
Formand
Tilmeldte
32 /80
Tilmeldingsfrist
20.02.2019
Tidspunkt
20.02.2019 kl. 19.00 - 20.02.2019 kl. 21.00
Sted
Kirkehavegaard
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'