Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2020

Allerød Cykle Klub indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag 19. februar kl. 19:00 på Kirkehavegaard, Kirkehaven 16, 3450 Allerød.

Program:

19:00 Snacks, drikkevarer / tøjprøvning og 
udnævnelse af årets ACK’er 
19:30 Generalforsamling

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen ifølge klubvedtægterne:

1.     Valg af dirigent.

2.     Valg af referent.

3.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4.     Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.

5.     Fremlæggelse af forslag til budget for det kommende regnskabsår. Der stemmes ikke om enkeltpunkter i budgetforslag, men om budget som helhed.

6.     Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen forslår uændret kontingent.

7.     Behandling af rettidigt indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.

8.     Valg af kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
        Benjamin genopstiller til kasserer. Philip og John genopstiller til bestyrelsen.

9.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen anbefaler Lars Reinhard Simonsen(MTB)
         I skrivende stund mangler vi en suppleantkandidat. Bestyrelsen ser gerne at hold 3 eller 4 bliver repræsenteret i bestyrelsen og en kvinde ville heller ikke gøre noget, da vi heldigvis får flere kvindelige medlemmer. Kontakt formanden hvis du har spørgsmål.

10.   Valg af revisor og revisorsuppleant.
         Ib Eliasen genopstiller. I skrivende stund vides det ikke om Anders Refsgaard genopstiller som revisorsuppleant.

11.   Eventuelt – bestyrelsen ønsker en debat. Skal vi have sponsorer i fremtiden?

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag 5. februar. Forslag sendes til Philip Berger på mail philip@berger.dk. Modtages ingen forslag bliver ovenstående dagsorden den endelige, og den vil ikke blive genudsendt.

Regnskab for 2019
Erklæring fra revisor
Budget for 2020


Vel mødt den 19. februar til en hyggelig aften på Kirkehavegaard.

På bestyrelsens vegne

Steen Clausen
Formand

Tilmeldte
53 /80
Tilmeldingsfrist
17.02.2020
Tidspunkt
19.02.2020 kl. 19.00 - 19.02.2020 kl. 21.00
Sted
Kirkehavegaard
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'