Formularer

Befordringsgodtgørelse

I forbindelse med udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse (km-penge) for kørsel i eget transportmiddel i ACK-regi, skal denne formular bruges. Bemærk at honorering af km-penge kun sker efter forudgående aftale med ACK/kasseren.

Bestyrelsen i ACK har besluttet, at kørsel for ACK afregnes efter den lave takst som i 2020 er kr. 1,96 pr. kørt km.