Betalinger til Allerød Cykle Klub

I forbindelse med at vores administration overgik til klubmodul stoppede den manuelle opkrævning af kontingent. Det er nu den enkeltes ansvar selv at oprette en profil og foretage den første kontingent betaling med Dankort på hjemmesiden. Opkrævningen af kontingent vil derefter ske ved automatisk træk på dankortet en gang årligt, første gang året efter at første kontingentbetaling er foretaget.

Hvis du har fået nyt Dankort, er det vigtigt, at du opdaterer oplysningerne på hjemmesiden. Hvis du ikke gør det, kan kontingentopkrævningen ikke finde sted automatisk, og du fjernes fra listen over aktive kontingenter og kan ikke længere tilmelde dig events, der kræver medlemskab.

Vi oplever i øjeblikket, at mange medlemmer henvender sig, fordi der er problemer med at tilmelde sig events som f.eks. spinning. Årsagen er typisk den manglende opdatering af Dankort-oplysninger og dermed manglende kontingentindbetaling. Hvis det er sket for dig, skal du blot aktivere dit medlemskab igen ved at taste betalingsoplysningerne ind og betale kontingent for endnu et år. Så får du også adgang til at tilmelde dig events.

Vi skal derfor endnu engang opfordre jer til at kontrollere, at oplysningerne under jeres profil er korrekte, herunder også jeres emailadresse.

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte os.

Kassereren

Nyt Dankort

Når du får et nyt Dankort skal du rette dine oplysningerne på hjemmesiden.

Sådan gør du:
Log ind
I venstre side trykker du på "Mine tilmeldinger"
Under "Løbende abonnement" kan du opdateret dine Dankort-oplysninger - tryk på den lille mand med blyanten.
Hvis kontingentperioden er udløbet kan du ikke rette Dankort-oplysningerne, men skal først betale kontingent igen (som om du er nyt medlem).